Printer Friendly Version Овера докумената @ 18 September 2012 01:34 PM

Давање овлашћења, овера потписа и фотокопије

Легализација јавних исправа за употребу у иностранству

Кувајт, Бахреин, Јемен и Катар нису потписнице Хашке конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа, па је за употребу у Србији, потребно да исправе буду прописно легализоване. Када су у питању јавне исправе издате у једној од тих земаља, Амбасада Републике Србије надоверава потпис и печат овлашћеног службеника њихових надлежних органа. Кад су у питању јавне исправе издате у Србији, печат и потпис овлашћеног службеника Министарства спољних послова Републике Србије надоверавају се у дипломатским представништвима ових земаља, односно у Амбасади Републике Србије (ово друго једино у случају да то прихвата земља у којој ће се употребити српска јавна документа, што странка претходно треба да провери). 

 

За додатна обавештења, молимо обратите се Конзуларном одељењу Aмбасаде.