Printer Friendly Version МЕРЕ ВЛАДЕ Р.СРБИЈЕ ПОВОДОМ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID - 19 @ 15 March 2020 09:40 AM

У вези са препоруком Владе поводом пандемије корона .

Ради информисања о мерама које се предузимају перманентно пратити следеће сајтове :

Владе Р.Србије  https://www.srbija.gov.rs/

Министарства здравља и Института за јавно здравље Србије  https://covid19.rs/